Raflagnir
Sala og ráðgjöf. Rafverktakavinna um land allt.

Hjá Rafver hf. starfa fjöldi rafvirkja við fjölbreytt störf á sviði raflagna. Við tökum að okkur nýlagnir í verksmiðjur, fyrirtæki og íbúðarhús auk þess að sjá um endurnýjun á eldri rafkerfum. Sjáum um viðhald og þjónustu við fyrirtæki og stofnanirum land allt.